Behoud varend erfgoed

Behoud varend erfgoed

Grote investeringen. Vroeg of laat zal elke eigenaar van varend erfgoed ze moeten doen. Kijken we naar de vereiste verduurzaming van schepen, dan hebben we het eerder over vroeg dan laat. Vanaf 2025 worden eigenaars verplicht hier grote stappen in te zetten.

Ook zonder duurzaamheidsopgave kan financiering noodzakelijk worden. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een schip of om onverwachte uitgaven. Maar volgens een rapport van de BMC zijn de reserves bij de meesten beperkt.

Voor banken is het minder interessant om schepen binnen deze branche te financieren. Het gaat om relatief kleine zakelijke investeringen, waarbij een bank wél veel werk heeft bij het inschatten van de risico’s. Ze trekken zich binnen deze branche dan ook terug als financierder. KTPV vult de leemte die ze achterlaten. We zijn kredietverstrekker én zakelijk sparringpartner. We kijken verder dan alleen cijfers; we kennen de bruine vloot van binnenuit en spreken de taal van de schippers. Lees hier hoe we investeringen in jouw schip mogelijk maken