Investeren met garantie

Investeren met garantie

KTPV is een kredietunie die investeerders de kans biedt om bij te dragen aan het behoud van uniek varend erfgoed. Via de KTPV kun je investeren in de historische schepen die de Nederlandse wateren en havens sieren.

Investeren in bedrijfsmatig varend erfgoed is interessant want het is namelijk een branche waarin zelden een onderneming failliet gaat. Door kredietaanvragen kritisch te bekijken en aanvragers te koppelen aan een ondernemerscoach, geven we extra garantie aan elke investeerder.

Zekerheid
We bieden zekerheid door nauwkeurig te werk te gaan. De aanvraag en cijfers van een ondernemer worden kritische bekeken door de kredietcommissie. Er wordt uitsluitend krediet verstrekt als de perspectieven voor de onderneming positief zijn. Na akkoord krijgt de kredietaanvrager een ondernemerscoach die hem begeleidt. De kredietcommissie monitort regelmatig tijdens de looptijd van de lening

Investeringsmodellen

Als je wilt investeren in bedrijfsmatig varend erfgoed, word je lid van de KTPV. Vervolgens kun je één of meer obligaties kopen. Daarmee stort je geld in de kas van de KTPV en draag je bij aan het behoud van varend erfgoed. Als investeerder ontvang je een aantrekkelijk rendement (zie kader) op jouw obligaties. Ben je daarnaast bereid om op korte termijn extra geld te storten, in het geval van bijvoorbeeld een onvoorziene uitgave voor de ondernemer, dan kun je rekenen op een hoger rendement.

KTPV biedt twee modellen om te investeren in bedrijfsmatig varend erfgoed: het centraal kas-model en het bemiddelingsmodel.

1. Centraal kas-model:

  • Investeer met een obligatielening: deel met anderen in de financiering van varende ondernemers.
  • De obligaties worden vastgelegd op basis van de gevraagde investering.
  • Laagdrempelig: investeer al vanaf kleine bedragen.
  • Diversificatie: spreid uw risico door te investeren in een pool van leningen.
  • Elke ondernemer krijgt na toekenning een ondernemerscoach toegewezen.

2. Bemiddelingsmodel:

  • Investeer direct in een ondernemer naar keuze.
  • De directe relatie tussen investeerder en ondernemer leidt tot vertrouwen.
  • Jouw investering financiert de groei van één specifieke onderneming.
  • Elke ondernemer krijgt na toekenning een ondernemerscoach toegewezen.

Transparant
KTPV informeert investeerders altijd wat er met hun geld gebeurt. Zo weet je aan wie het geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Voor ons is transparantie de basis van vertrouwen.